Ako začať sypať?

Ako začať sypať:
Rozhodli ste sa začať sypať a neviete ako na to? Tak čítajte ďalej. Pokúsim sa rozobrať túto problematiku podrobne a tak, aby to každý pochopil. Vďaka tomu sa možno dozviete niečo nové a naplánujete si svoju kúru lepšie. Následne z nej možno práve vďaka tomu o niečo viac vyťažíte. Pri písaní tohto "návodu" som vychádzal hlavne z vlastných skúseností a preto pôjde o môj čisto subjektívny názor na vec. Nikoho nenahováram postupovať podľa mojich rád. Ak tak niekto učiní, je to iba jeho rozhodnutie a ja nenesiem žiadnu zodpovednosť za prípadné zdravotné problémy, ktoré si týmto rozhodnutím môže privodiť. Každému je dúfam jasné, že najbezpečnejší spôsob ako užívať AS je - neužívať ich vôbec. Ak ste sa však rozhodli predsa po nich siahnúť, tak používajte pri tom aj hlavu, pretože bezhlavé užívanie AS je najlepšia a doslova istá cesta k poškodeniu si svojho zdravia častokrát s trvalými následkami, ktoré vás budú spravádzať po zbytok vášho života. To nie je neopodstatnená výstraha, ale neodškriepiteľný fakt. AS sú látky, ktoré patria do rúk iba rozumným a zodpovedným ľuďom, ktorí sú si zároveň vedomí ich potenciálnych vedľajších účinkov. Pre koho sú AS absolútne nevhodné. V skratke možno povedať, že sa jedná hlavne o ženy, dospievajúcich chlapcov a začínajúcich cvičencov. Ďalej tí, ktorí trpia nejakými vážnymi zdravotnými problémami (či už je to vysoký krvný tlak, poškodená pečeň, obličky a pod.), nech na AS radšej tiež zabudnú, pretože tie by im "pomohli" hlavne k zhoršeniu už aj tak podlomeného zdravia.

Prejdime však k tomu, čo by malo byť podstatou tejto časti. Pred každou kúrou je vhodné premyslieť si niektoré veci a následne si pripraviť to, čo v nej budete potrebovať. Premyslieť si treba hlavne dĺžku kúry, výber AS a systém ich užívania. A o tomto si dnes povieme niečo viac.

Dĺžka kúry a prestávka medzi kúrami.
Dĺžka kúry je prvá vec, ktorú treba rozhodnúť. Osobne neverím príliž krátkym kúram (menej ako 6 týždňov). AS potrebujú v tele pôsobiť istý čas, aby vám priniesli očakávané výsledky. Podľa mňa by každá kúra mala trvať aspoň tých 6 týždňov. Ideálna dĺžka je 7 až 8 týždňov. Dá sa ísť aj dlhšie, ale začiatočníkom to veľmi neodporúčam. Ísť ovšem dlhšie ako 3 mesiace (12 týždňov) v kuse je tiež hlúposť. Po niekoľkých týždňoch brania AS telo potrebuje oddych. Spomenutých 12 týždňov je teda prípustné maximum. Akú dať prestávku medzi dvoma kúrami? Odporúča sa aspoň takú dlhú ako trvala posledná kúra. Do roka je tak rozumné dať 2 - 3 kúry v závislosti od ich dĺžky trvania. Ak sa teda chystáte na prvú kúru, radím vám dať ju na 7 až 8 týždňov a po nej rovnako dlhý čas na prestávku, počas ktorej by si malo vaše telo oddýchnuť, zregenerovať sa a nabehnúť na normálnu (prirodzenú) hormonálnu produkciu.

Výber AS.
Ďalšia vec, ktorú si treba premyslieť, je výber látok do kúry. Použiť iba jednu látku nie je vhodné ani u začiatočníka. Lepšie je zvoliť si aspoň 2 rôzne látky. Aj keď ich budete užívať v nižších dávkach, ako pri ich samostatnom použití, efekt bude napriek tomu o čosi výraznejší a čo je hlavné, nabratá svalová hmota bude kvalitnejšia a ľahšie ju tak udržíte. Začiatočníci by mali zabudnúť na látky obsahujúce testosterón, oxymetholone, methyltestosterone, trenbolone, rastový hormón, či dokonca  inzulín.   To  sú  veci  pre  už  skutočne  skúsených  sypačov  a  rozhodne  nepatria  do  rúk začiatočníkom, nakoľko sa jedná buď o pomerne nebezpečné (a tým pádom skúsenosti vyžadujúce) alebo drahé látky. Vhodné látky do prvých kúr sú napríklad
   Nandrolone decanoate, Boldenone undecylenate, Methandienone, Stanozolol, Methenolone enanthate alebo Oxandrolone . Osobne by som do každej kúry dal aspoň jednu injekčnú a jednu tabletovú látku. Ako najvhodnejšia kombinácia pre začiatočníka sa mi javí nandrolone decanoate + methandienone. Je to pomerne lacná a bezpečná kombinácia a väčšina úspešných kulturistov začínala práve na nej. Výhodou nandrolonu decanoate je jeho bezpečnosť (ak 
sa to nepreháňa s dávkami) a tiež to, že ho netreba aplikovať príliž často. Methandienone je o niečo menej "bezpečný" (zaťažuje pečeň) ako nandrolon, ale jeho vplyv na rast svalstva a sily je veľmi dobrý a pri kombinácii s nandrolonom sa získaná hmota pomerne dobre drží. Ak niekto nepriberie po tejto kombinácii, tak nepriberie už asi po ničom. Nandrolone decanoate možno nahradiť methenolonom enanthate alebo nandrolonom phenylpropionate, ktorý je však potrebné aplikovať o čosi častejšie (ideálne obdeň, resp. maximálne každý tretí deň), nakoľko má kratší polčas rozpadu. Methandienone možno nahradiť stanozololom (injekčným alebo tabletovým) alebo oxandrolonom, kúra sa tak stane o niečo "bezpečnejšou", ale aj slabšou a drahšou. Možné je použiť aj takzvanú bezinjekčnú (resp. tabletovú) kúru a to použitím výlučne tabletových látok (napr. methandienone + tabl. stanozolol), ale zaťaženie pečene bude tak o niečo väčšie. Neskôr bude vhodné aj tak zaradiť do svojej kúry injekčné látky, nakoľko niektoré ich vlastnosti nie je možné tabletovými AS dosiahnúť.

Systém užívania AS.
Dôležité je tiež zvoliť si nejaký systém užívania AS - tzv. steroidový cyklus. Možno použiť priamy cyklus (rovnaká dávka po celý čas užívania AS), cliff-hanger systém (postupné zvyšovanie dávok a ich vysadenie na max. dávkach), zostupný cyklus (opak cliff-hangra) alebo pyramídový systém. Ako najvhodnejší spôsob pri väčšine tabletových AS sa mi javí pyramída. Ide v princípe o to, že sa začína na minimálnych dávkach, tie sa postupne zvyšujú až na zvolené maximum, potom sa určitý čas takéto množstvá podržia a ku koncu kúry sa dávky opäť znižujú. Dôležitá je hlavne zostupná fáza pyramídy, ktorá slúži na to, aby sa telo jednak nedostalo do šoku z okamžitého vysadenia a jednak, aby sa postupne obnovila vlastná produkcia testosterónu (vplyvom AS dočasne znížená). Pri injekčných AS možno použiť priamy cyklus, zostupný cyklus ale aj pyramídu. Závisí to od konkrétnej látky a tiež od zvolených dávok. Použitie cliff-hanger systému nepovažujem za vhodné ani pri jednej z foriem AS.

Ak ste sa teda už rozhodli, akú dlhú dáte kúru, ktoré látky v nej použijete a aký zvolíte systém ich užívania, prakticky už iba potrebujete zohnať veci do kúry (a nemám na mysli iba AS) a môžete začať so sypačkou.  Na záver ešte uvediem príklad steroidového cyklu, ktorý je podľa mňa pre začiatočníka najvhodnejší - kombinácia nandrolone decanoate + methandienone na 7 týždňov. Ak sa ako nandrolone decanoate použijete
Nandrolone decanoate obsahujúci 200 mg v 1 amp. a ako methandienone niektorý z 5 mg výrobkov 
Methandienone , tak táto kúra môže potom obsahovať napríklad 7 amp. Nandrolone Decanoate Norma a 200 tab. zvoleného methandienonu

Deň

nandrolone decanoate

methandienone

1

200 mg

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

10 mg

7

200 mg

10 mg

8

 

10 mg

9

 

10 mg

10

 

20 mg

11

 

20 mg

12

 

20 mg

13

200 mg

20 mg

14

 

30 mg

15

 

30 mg

16

 

30 mg

17

 

30 mg

18

 

30 mg

19

200 mg

30 mg

20

 

30 mg

21

 

30 mg

22

 

30 mg

23

 

30 mg

24

 

30 mg

25

200 mg

30 mg

26

 

30 mg

27

 

30 mg

28

 

30 mg

29

 

30 mg

30

 

30 mg

31

200 mg

30 mg

32

 

30 mg

33

 

30 mg

34

 

30 mg

35

 

30 mg

36

 

30 mg

37

200 mg

20 mg

38

 

20 mg

39

 

20 mg

40

 

20 mg

41

 

20 mg

42

 

20 mg

43

 

10 mg

44

 

10 mg

45

 

10 mg

46

 

10 mg

47

 

10 mg

48

 

10 mg

49

 

10 mg